Aiste an Oireachtais

OIR-logo-Sept152022-trim

“Cuireadh a thabhairt againn do scoláirí ón tSraith Shinsearach (an 5ú bliain agus an 6ú bliain Ardteiste) agus ón AS-leibhéal agus ón A-leibhéal páirt a ghlacadh i gComórtas Aistí 2023/24. Is é an téama atá againn daoibh i mbliana: ‘An Pholaitíocht Phairliminteach agus an tSíocháin’.

Iarrtar oraibh i gcomórtas Aistí na bliana seo díriú ar an gcaoi a bhféadfadh baill na parlaiminte a bheith ina ngníomhairí síochána, agus díriú ar an gcaoi a gcaithfidh obair na parlaiminte cur le tógáil na síochána.

Tá muid ag súil go mór leis na h-aistí sin a léamh agus le castáil le cuid agaibh ag an Searmanas Bronnta in 2024, nó i bhur scoileanna.

Go raibh maith agaibh faoi pháirt a ghlacadh i gComórtas Aistí Oireachtais 2023/24 agus go n-éirí an t-ádh libh.”

Léigh an teachtaireacht iomlán anseo >

Seán Ó Fearghaíl TD,
Ceann Comhairle

Rónán Mullen Seanadóir Neamhspleách,
Ollscoil Náisiúnta na hÉireann
Tionólaí an Chomórtais

Comórtas Aiste Oireachtais 2022/23 Searmanas Bronnta (Píosa scannánaíochta le caoinchead Theilifís an Oireachtais)

Íomhánna ó Chomórtas Aiste an Oireachtais 2022/23

Le hurraíocht ó

Eason

Agus le tacaíocht ó

Folens

Duaiseanna an Chomórtais

Dhá Bhuaiteoir Náisiúnta

An Aiste is Fearr i mBéarla:

€500 don scoláire,
€500 don scoil.

An Aiste is Fearr i nGaeilge:

An Aiste is Fearr i nGaeilge:
€500 don scoláire, €500 don scoil

Cúigear Buaiteoirí Réigiúnacha

— Baile Átha Cliath, an chuid eile de Chúige Laighean, Cúige Chonnacht, Cúige Uladh, agus Cúige Mumhan

€250 don dalta

€250 don scoil

Searmanas Bronnta na nDuaiseanna

Tabharfar cuireadh do na Buaiteoirí agus do na Buaiteoirí Réigiúnacha freastal ar Shearmanas Bronnta na nDuaiseanna, le lón ina dhiaidh, i dTeach Laighean go luath san Earrach.

Ardmholadh  

Chomh maith leis sin, gnóthóidh dhá iarratas ó gach uile réigiún agus dha iarratas Gaeilge a bhfuil Ardmholadh tuillte acu duaiseanna ar leith – tabharfar cúirt ar na scoileanna agus bronnfar peann comórtha agus €100 ar na scoláirí sin.

Scoileanna Buaiteacha Chomórtas 2022/23