Aiste an Oireachtais

OIR-logo-Sept152022-trim

Torthaí an Chomórtais 2022/23

Tá áthas orainn faoin méid daoine a ghlac part sa Chomórtas nua seo.

Tá an chéad scrúdú ar na haistí thart, agus tá na gearrliostaí faoi scrúdú anois ag Painéal na Moltóirí.

Beimid i dteagmháil leis na buaiteoirí agus leis na Múinteoirí Deimhnithe i gceann roinnt seachtainí sula bhfógrófar buaiteoirí an Chomórtais go poiblí ar an suíomh idirlíne seo.

Buíochas le gach duine a ghlac páirt agus a chabhraigh linn chun an Comórtas a chur chun cinn.

 

Seanadóir Rónán Mullen
Tionólaí an Chomórtais

Cuireadh anseo do dhaltaí ó scoileanna fud fad na tíre aistí a sheoladh isteach ar líne i nGaeilge nó i mBéarla ar an ábhar ‘Parliamentary Politics Matters’ nó ‘Tábhacht na Polaitíochta Parlaiminte’.

Is iomaí dúshlán atá roimh shochaí ár linne. Tá daonlathas sláintiúil de dhíth orainn, chun cosaint a thabhairt do gach duine agus cearta ár muintir ar fad a chur chun cinn.

Tá spéis agus rannpháirtíocht na nglún atá romhainn riachtanach chuige seo.

Tá súil againn go dtabharfaidh an Comórtas seo spreagadh do scoláirí machnamh a dhéanamh ar thábhacht an daonlathais agus ar fheidhm agus saothar an phróiséis pairliminte (ins an Oireachtas, i dTionól Thuaisceart Éireann, i bParlaimint na Breataine srl).”

Léigh an teachtaireacht iomlán anseo >

Seán Ó Fearghaíl TD,
Ceann Comhairle

Rónán Mullen Seanadóir Neamhspleách,
Ollscoil Náisiúnta na hÉireann
Tionólaí an Chomórtais

Le tacaíocht ón gCeann Comhairle agus ó Ionad Oideachais an Oireachtais

Spriocdháta

Le hurraíocht ó

Eason

Agus le tacaíocht ó

Folens

Duaiseanna an Chomórtais

Buaiteoir Náisiúnta Amháin

— An Aiste is Fearr i mBéarla nó i nGaeilge

€500 don dalta
€500 don scoil

Cúigear Buaiteoirí Réigiúnacha

— Co. Bhaile Átha Cliath, Cúige Laighean (seachas Co. Bhaile Átha Cliath), Cúige Chonnacht, Cúige Uladh agus Cúige Mumhan

€250 don dalta
€250 don scoil

Buaiteoir na
Gaeilge

€250 don dalta
€250 don scoil

Chomh maith leis sin, gnóthóidh dhá iarratas (ó gach réigiúin agus dhá iarratas Gaeilge a bhfuil Ardmholadh tuillte acu) duaiseanna ar leith.

Tabharfar cuireadh do na buaiteoirí freastal ar cheiliúradh speisialta i dTeach Laighean do bhronnadh na nduaiseanna.