Aiste an Oireachtais

OIR-logo-Sept152022-trim

Clárú

Líon isteach an fhoirm seo le do thoil chun clárú do Chomórtas Aiste an Oireachtais.

Cinntigh go bhfuil Rialacha an Chomórtais léite agat roimh ré.

Tar éis duit an fhoirm seo a líonadh isteach, seolfar teachtaireacht chuig do sheoladh ríomhphoist le d’uimhir chláraithe aitheantais.

Bain úsáid as an gcláruimhir aitheantais seo le d’aiste a ainmniú.

Caithfear d’uimhir aitheantais a bheith mar theideal ar do chomhad aiste agus tú ag á sheoladh chugainn.

Caithfidh tú d’aiste a sheoladh chugainn ar an leathanach Uaslódáil Aiste.

Go raibh maith agat agus go n­-éirí go geal leat.

Is cóir don dalta/scoláire an mhír seo den fhoirm a líonadh.
Más gá duit aon sonraí faoi do scoil a shoiléiriú, cliceáil anseo.
Ba cheart don Mhúinteoir Deimhnithe an chuid seo den fhoirm a líonadh isteach. (Féach Rialacha an Chomórtais chun sainmhíniú a fháil ar ‘Múinteoir Deimhnithe’)
Is ceart don mhac léinn na sonraí san fhoirm seo a léamh agus a chinntiú arís agus ansin an cnaipe Cláraigh a bhrú.

Tá an clárú dúnta anois.

Is cóir don dalta/scoláire an mhír seo den fhoirm a líonadh.
Más gá duit aon sonraí faoi do scoil a shoiléiriú, cliceáil anseo.
Ba cheart don Mhúinteoir Deimhnithe an chuid seo den fhoirm a líonadh isteach. (Féach Rialacha an Chomórtais chun sainmhíniú a fháil ar ‘Múinteoir Deimhnithe’)
Is ceart don mhac léinn na sonraí san fhoirm seo a léamh agus a chinntiú arís agus ansin an cnaipe Cláraigh a bhrú.

* Eagraítear na réigiúin mar seo a leanas:

Co. Bhaile Átha Cliath: Scoileanna na Cathrach agus na scoileanna lonnaithe i gContae Bhaile Átha Cliath;

Cúige Laighean (seachas Co. Bhaile Átha Cliath): Scoileanna áit ar bith i gContaetha Cheatharlach, Chill Dara, Chill Chainnigh, Laoise, Longfoirt, Lú, na Mí, Uíbh Fhailí, na hIarmhí, Loch Garman, Chill Mhantáin;

Cúige Chonnacht: Scoileanna lonnaithe i gContaetha na Gaillimhe, Liatroma, Mhaigh Eo, Ros Comáin & Shligigh.

Cúige Mumhan: Scoileanna lonnaithe i gContaetha an Chláir, Chorcaí, Chiarraí, Luimnigh, Thiobraid Árann agus Phort Láirge.

Cúige Uladh: Scoileanna lonnaithe i gContaetha Aontroma, Ard Mhacha, An Cabhán, Dún na nGall, Doire / Doire, An Dún, Fear Manach, Tír Eoghain agus Muineachán.

Le hurraíocht ó

Eason

Agus le tacaíocht ó

Folens