Aiste an Oireachtais

OIR-logo-Sept152022-trim

Eagraíocht an Chomórtais agus Painéal Moltóirí

Tá Coiste Chomhairle Aiste an Oireachtais ann chun comhairle a thabhairt do Eagraithe an Chomórtais. Ról ar leith atá ag an Coiste ná feidhmiú mar phainéal moltóirí a mbeidh an focal deireanach aige cé air nó uirthi a bhronnfar duaiseanna. Sé Tionólaí an Chomórtais an Cathaoirleach ar Choiste Chomhairle Aiste an Oireachtais ach ní vótálann sé.

Baill Phainéal na Moltóirí:

Paddy Boyle, Iar-Phríomhoide, Coláiste an Choróin Mhuire, An Creagán, Co na Gaillimhe

Geraldine Delaney, Príomhoide, Pobalscoil Bhaile Phámar, Co Bhaile Átha Cliath

Claire Dollard, Múinteoir, Pobalscoil an Teaghlaigh Naofa, Ráth Cúil, Co Bhaile Átha Cliath

Gerard Elwood, Údar, Múinteoir agus Scrúdaitheoir (Polaitíocht agus Sochaí), Scoil Iar-bhunoideachas Mhá Nuad, Co Chill Dara

David Gibney, Múinteoir, Coláiste Mhuire, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6

An Dr Hubert McDermott, Ollamh Emeritus le Béarla, Ollscoil na Gaillimhe

An tOllamh Gary Murphy, Scoil na Polaitíochta DCU

Gráinne Ní Bhroin, Múinteoir, Scoil Chuimsitheach na Páirce Nua, An Charraig Dhubh, Co Bhaile Átha Cliath

An Dr Caoimhe Nic Lochlainn, Léachtóir le Gaeilge, DCU

An Dr Dorothy Ní Uigín, Riarthóir Theagasc na Gaeilge, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe

Jennifer O’Donoghue, Múinteoir, Pobalscoil Shráid an Mhuilinn, Co Chorcaí

Conor Reale, Ionad Oideachais an Oireachtais, Teach Laighean, Baile Átha Cliath 2

Alan Titley MRIA, Ollamh Emeritus le Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Le hurraíocht ó

Eason

Agus le tacaíocht ó

Folens