Aiste an Oireachtais

OIR-logo-Sept152022-trim

Rialacha an Chomórtais

 1. Ní mór do dhaltaí clárú don Chomórtas tríd an suíomh gréasáin seo. Ní mór duit ainm, ríomhphost teagmhála agus uimhir theileafóin na scoile a chur anseo. Caithfidh Múinteora Deimhnithe a dheimhniú go bhfuil tú i dteideal páirt a ghlacadh sa Chomórtas. Ní mór gurb é seo do Phríomhoide Scoile, do Phríomhoide Ionaid, do Cheann Bliana nó do mhúinteoir eile a thoilíonn do rannpháirtíocht a dheimhniú agus sonraí teagmhála a sholáthar le gur féidir le hEagraithe an Chomórtais teagmháil bhreise a dhéanamh más gá (mar shampla, sa chás go bhfuil duais le bronnadh ort).
 2. Tar éis duit clárú, gheobhaidh tú ríomhphost le d’Uimhir Aitheantais a úsáidfidh tú chun d’aiste a ainmniú/a aithint nuair a bheidh tú réidh lena huaslódáil.
 3. Ní mór do aiste a chomhlánú/chinntiú trí úsáid a bhaint as teimpléad Aiste an Oireachtais.
  Is féidir leat an teimpléad a íoslódáil anseo.
  Is gá duit d’Uimhir Aitheantais a chur isteach sa bhosca cuí ar an teimpléad.
 4. Ní mór duit an comhad aiste a ath-ainmniú trí d’Uimhir Aitheantais a úsáid, e.g.123456789.doc.
 5. Ní mór d’aiste a chur isteach tríd an suíomh gréasáin seo ar an leathanach Uaslodáil Aiste anseo. Ní mór duit cóipeanna boga agus crua den aiste a seoltar isteach a choinneáil duit fein. Ní mór duit iad seo a tháirgeadh sula bhféadfar tú a ainmniú mar Bhuaiteoir Comórtais nó Ardmholadh.
 6. Is é an spriocdháta le clárú don Chomórtas ná 12.00 (meán lae) Dé hÁoine 10 Samhain 2023. Is é an spriocdháta le haistí a chur isteach ar an gComórtas ná 12.00 (meán lae) Dé hÁoine 24 Samhain 2023.
 7. Déanfar na hiontrálacha/aistí a chur i bhfoirm anaithnid sula ndéanfaidh an fhoireann measúnú orthu. Ní mór dóibh siúd a chuireann isteach ar an gComórtas a chinntiú nach bhfuil sonraí le fáil ina n-aiste a chinnteodh go héasca cé hiad féin (i.n. na hiarrthóirí/daltaí.
 8. Fógrófar an aiste bhuaiteach i mí Eanáir 2024.
 9. Tá sé de cheart ag Eagraithe an Chomórtais síneadh ama a chur leis na spriocdhátaí/na dátaí fógartha a bhaineann leis an gComórtas, líon nó cineál na nduaiseanna atá á mbronnadh a athrú agus daoine nua a chur leis an bpainéal moltóirí de réir mar is gá chun an Comórtas a rith go héifeachtach.
 10. Ní bheidh dul thar breith na moltóirí agus is is cinneadh críochnaitheach a bheidh i gceist. Ní tosófar ar aon chomhfhreagras nó aon phlé ina leith. Ní mór gach comhfhreagras le hEagraithe an Chomórtais, seachas na haistí féin dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@oireachtasessay.ie.

Ceisteanna Coitianta

Cathain gur féidir clárú?

Anois láithreach, nó am ar bith roimh 12.00 meán lae Dé hÁoine 10 Samhain 2023.

Cathain a gheobhaidh tú d'uimhir aitheantais clárúcháin?

Laistigh de chúpla uair an chloig de chlárú beidh sé i do bhosca ríomhphoist.

Cad is cóir duit a dhéanamh mura bhfaigheann tú aitheantas clárúcháin?

Déan iarracht clárú arís. Má theipeann ar sin, déan teagmháil linn anseo: eolas@oireachtasessay.ie

Conas a chuireann tú d’aiste isteach ar an gComórtas?

Ní mór duit d’aiste a chur isteach/a sheoladh ag an rannán Uaslódáil Aiste den suíomh gréasáin seo roimh 12.00 meán lae de hÁoine, 24 Samhain 2023. Ní mór duit an Uimhir Aitheantais a sheoltar chugat tar éis duit clárú a úsáid mar ainm ar do chomhad aiste. Níor choir go mbeadh aon ábhar san aiste leat a chuirfeadh in iúl cé thú féin.

Cathain a fhógrófar na torthaí?

Fógrófar buaiteoirí Chomórtas Aiste an Oireachtais i mí Eanáir 2024.

Le hurraíocht ó

Eason

Agus le tacaíocht ó

Folens