Aiste an Oireachtais

OIR-logo-Sept152022-trim

A Chairde,

Tar éis chomh maith is a d’éirigh leis an gComórtas Aistí Oireachtais sa mbliain 2022/23, tá cuireadh a thabhairt againn do scoláirí ón tSraith Shinsearach (an 5ú bliain agus an 6ú bliain Ardteiste) agus ón AS-leibhéal agus ón A-leibhéal páirt a ghlacadh i gComórtas Aistí 2023/24. Is é an téama atá againn daoibh i mbliana: ‘An Pholaitíocht Phairliminteach agus an tSíocháin’.

Ní móide go bhfuil an saol seo againne tada níos corraithe ná a bhí an saol siar trí na glúnta, ach tá deacracht an chogaidh agus na síochána, ní h-amháin ar na scáileáin teilifíse seo againne ach i gcroí-lár na bpobal, na mbailte agus na sráid-bhailte seo againne. Tá sé sin amhlaidh de thoradh an ionraidh ar an Úcráin in 2022, de thoradh na gcoimhlintí san Afraic agus sa Meán-Oirthear, agus de thoradh an fhoréigin, na ndún-mharuithe agus an as-lonnaithe a lean díobh. Agus, ar ndóigh, tá Éireannaigh agus daoine eile ar a mine géire ag iarraidh fáilte a chur roimh na mílte teifeach agus cúram a dhéanamh díobh.

Nuair a tharlaíos ionradh éagórach scéiniúil, is deacair a dhéanamh amach cén chaoi agus cén uair ar cóir labhairt faoin tsíocháin. Feileann sosanna cogaidh dóibh siúd a bhfuil talamh gafa acu. Mar sin féin, caithfidh an tsíocháin a theacht agus caitear oibriú ina comhair. Tá páirt thábhachtach ag ceannairí cultúrtha, reiligiúnacha, pobail agus polaitíochta sa ngnó seo.

Iarrtar ort i gcomórtas Aistí na bliana seo díriú ar an gcaoi a bhféadfadh baill na parlaiminte a bheith ina ngníomhairí síochána, agus díriú ar an gcaoi a gcaithfidh obair na parlaiminte cur le tógáil na síochána.

Bíodh is go dtig linn a bheith buíoch do na polaiteoirí siúd a ghníomhaigh ar son na síochána ar an oileán seo againne, if fíor nach gníomhairí síochána polaiteoirí tofa i gcónaí, go fiú i dtíortha daonlathacha. Ní mór dúinn a bheith san airdeall agus na ceannairí polaitíochta seo againne dá roghnú againn.

Tá ár ndóthain ráite againn! Is fúibh-se atá aistí na bliana seo a scríobh agus ní h-ea fúinne. Tá muid ag súil go mór leis na h-aistí sin a léamh agus le castáil le cuid agaibh ag an Searmanas Bronnta in 2024.

Go raibh maith agaibh faoi pháirt a ghlacadh i gComórtas Aistí Oireachtais 2023/24 agus go n-éirí an t-ádh libh.

Seán Ó Fearghaíl TD,
Ceann Comhairle

Rónán Mullen Seanadóir Neamhspleách,
Ollscoil Náisiúnta na hÉireann
Tionólaí an Chomórtais

Seán Ó Fearghaíl TD, Ceann Comhairle
Seán Ó Fearghaíl TD,
Ceann Comhairle
Rónán Mullen Seanadóir Neamhspleách, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Tionólaí an Chomórtais
Rónán Mullen Seanadóir Neamhspleách,
Ollscoil Náisiúnta na hÉireann
Tionólaí an Chomórtais

Le hurraíocht ó

Eason

Agus le tacaíocht ó

Folens