Aiste an Oireachtais

OIR-logo-Sept152022-trim

A chairde,

Dúirt duine cáiliúil uair amháin gurb é “an daonlathas an córas is measa ar fad, seachas na córais eile.”

 ‘Tábhacht na Polaitíochta Parlaiminte’ mar théama do chomórtas aiste nua do dhaltaí na Sraithe Sinsearaí / AS/A-Leibhéil.

Is iomaí dúshlán atá roimh shochaí ár linne, anseo in Éirinn agus thar lear.

Tá daonlathas sláintiúil de dhíth orainn, chun cosaint a thabhairt do gach duine agus cearta ár muintir ar fad a chur chun cinn.

Tá spéis agus rannpháirtíocht na nglún atá romhainn riachtanach chuige seo.

Cuireadh anseo do dhaltaí ó scoileanna fud fad na tíre aistí a sheoladh isteach ar líne i nGaeilge nó i mBéarla ar an ábhar ‘Parliamentary Politics Matters’ nó ‘Tábhacht na Polaitíochta Parlaiminte’.  

Tá cúrsaí polaitíochta fite fuaite i ngach gné den saol comhaimseartha. Teastaíonn uainn go mbeadh iarrthóirí nua ó gach cúlra cultúrtha is creidimh ag iomaíocht sna toghcháin. Bíonn foireann mhór daoine rannpháirteach sna cúrsaí úd – iad siúd atá amuigh “chun tosaigh” is na daoine sa chúlra atá i mbun riaracháin go minic. Fásann an saol polaitiúil as saol an phobail go bunúsach – na cumainn áitritheoirí, ceardchumainn, na heaglaisí is na heagraíochtaí spóirt san áireamh: tá slí dúinn go léir, agus tá ról lárnach ag gach eagraíocht agus duine sa ghineadh seo.

Tá lochtanna le sonrú ar chóras polaitíochta ár linne gan amhras. Bíonn coimhlintí leasa i gceist go minic gan dabht. É sin ráite, tá ár bhformhór againn buíoch go bhfuil cónaí orainn i dtír dhaonlathach i ndeireadh báire. Eascraíonn ár Rialtas “de na daoine, ag na daoine agus ar son na ndaoine” Tá de chumhacht againn an Rialtas céanna a athrú gach ceithre nó cúig bliana más mian linn sin.

Tá an t-ádh linn go bhfeidhmíonn an daonlathas sa tír seo amhlaidh. Ní féidir talamh slán a dhéanamh den phribhléid úd riamh áfach. Tá codanna eile den domhan nár cuireadh córas daonlathach i bhfeidhm iontu riamh go fóill. Anuas air sin, tá réimsí móra den domhan a bhfuil an daonlathas faoi bhagairt iontu i láthair na huaire.

Tá súil againn go spreagfaidh an comórtas seo tú chun machnamh a dhéanamh ar an gcóras polaitiúil – an tábhacht a bhaineann leis, conas d’ionad agus do ról a bhaint amach sna cúrsaí céanna, agus conas is féidir leat an córas a fheabhsú tré chéile.

Táimid ag tnúth go mór le bhur gcuid aistí a léamh agus guímid gach rath oraibh amach anseo!

Seán Ó Fearghaíl TD,
Ceann Comhairle

Rónán Mullen Seanadóir Neamhspleách,
Ollscoil Náisiúnta na hÉireann
Tionólaí an Chomórtais

Seán Ó Fearghaíl TD, Ceann Comhairle
Seán Ó Fearghaíl TD,
Ceann Comhairle
Rónán Mullen Seanadóir Neamhspleách, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Tionólaí an Chomórtais
Rónán Mullen Seanadóir Neamhspleách,
Ollscoil Náisiúnta na hÉireann
Tionólaí an Chomórtais

A chairde,

Dúirt duine cáiliúil uair amháin gurb é “an daonlathas an córas is measa ar fad, seachas na córais eile.”

 ‘Tábhacht na Polaitíochta Parlaiminte’ mar théama do chomórtas aiste nua do dhaltaí na Sraithe Sinsearaí / AS/A-Leibhéil.

Is iomaí dúshlán atá roimh shochaí ár linne, anseo in Éirinn agus thar lear.

Tá daonlathas sláintiúil de dhíth orainn, chun cosaint a thabhairt do gach duine agus cearta ár muintir ar fad a chur chun cinn.

Tá spéis agus rannpháirtíocht na nglún atá romhainn riachtanach chuige seo.

Cuireadh anseo do dhaltaí ó scoileanna fud fad na tíre aistí a sheoladh isteach ar líne i nGaeilge nó i mBéarla ar an ábhar ‘Parliamentary Politics Matters’ nó ‘Tábhacht na Polaitíochta Parlaiminte’.  

Tá cúrsaí polaitíochta fite fuaite i ngach gné den saol comhaimseartha. Teastaíonn uainn go mbeadh iarrthóirí nua ó gach cúlra cultúrtha is creidimh ag iomaíocht sna toghcháin. Bíonn foireann mhór daoine rannpháirteach sna cúrsaí úd – iad siúd atá amuigh “chun tosaigh” is na daoine sa chúlra atá i mbun riaracháin go minic. Fásann an saol polaitiúil as saol an phobail go bunúsach – na cumainn áitritheoirí, ceardchumainn, na heaglaisí is na heagraíochtaí spóirt san áireamh: tá slí dúinn go léir, agus tá ról lárnach ag gach eagraíocht agus duine sa ghineadh seo.

Tá lochtanna le sonrú ar chóras polaitíochta ár linne gan amhras. Bíonn coimhlintí leasa i gceist go minic gan dabht. É sin ráite, tá ár bhformhór againn buíoch go bhfuil cónaí orainn i dtír dhaonlathach i ndeireadh báire. Eascraíonn ár Rialtas “de na daoine, ag na daoine agus ar son na ndaoine” Tá de chumhacht againn an Rialtas céanna a athrú gach ceithre nó cúig bliana más mian linn sin.

Tá an t-ádh linn go bhfeidhmíonn an daonlathas sa tír seo amhlaidh. Ní féidir talamh slán a dhéanamh den phribhléid úd riamh áfach. Tá codanna eile den domhan nár cuireadh córas daonlathach i bhfeidhm iontu riamh go fóill. Anuas air sin, tá réimsí móra den domhan a bhfuil an daonlathas faoi bhagairt iontu i láthair na huaire.

Tá súil againn go spreagfaidh an comórtas seo tú chun machnamh a dhéanamh ar an gcóras polaitiúil – an tábhacht a bhaineann leis, conas d’ionad agus do ról a bhaint amach sna cúrsaí céanna, agus conas is féidir leat an córas a fheabhsú tré chéile.

Táimid ag tnúth go mór le bhur gcuid aistí a léamh agus guímid gach rath oraibh amach anseo!

Seán Ó Fearghaíl TD, Ceann Comhairle

Seán Ó Fearghaíl TD,
Ceann Comhairle

Senator Rónán Mullen, Competition Convenor

Rónán Mullen Seanadóir Neamhspleách,
Ollscoil Náisiúnta na hÉireann
Tionólaí an Chomórtais